E-post Android – Exchange

** For å kunne ha NMBU mailen på telefon, så er det av sikkerhetsmessige årsaker slik at telefonen må ha en kode. Touch identifisering  ved avtrykk  eller «swiping» av et mønster vil ikke kvalifisere som sikkert nok. Det vil da skape problemer og gi feilmeldinger.

Denne veiledningen viser epost oppsett på Android enheter.  I Eksempelet under er det skjermbilder fra Samsung S7 sin e-post app.

Det er også mulig å benytte Microsoft sin offisielle Outlook app. 

 

1. Åpne e-post appen. På Samsung telefoner ser den slik ut:

2. Konfigurer E-post. Her velger du Exchange.
Noen ansatte har epost i Office 365. Da velger du Office 365 ikonet. Bildene avviker da fra disse eksemplene.

3. Legg til ny konto: Skriv inn din epostadresse og ditt passord. Legg til.

3. Hvis det er første gang du bruker epost appen, må du godta en «personvernserklæring» for å fortsette.

4. Velg at du vil bruke sikkerhetsinnstillinger ved å klikke på «Bruke».

5. Velg «Aktiver» for å aktivere enhetsadministrator.

6. Innboksen er klar

 

 

NB! Hvis du har en ny type mobiltelefon, dvs en type som ikke tidligere har vært registrert i NMBUs system, vil du kunne oppleve at telefonen blir satt i karantene og du får en melding om dette. Ta kontakt med IT-avdelingen for å søke om godkjenning av telefontypen.