E-post Android – Samsung Galaxy Tab – Ansatt

** For å kunne ha NMBU mailen på telefon, så er det av sikkerhetsmessige årsaker slik at telefonen må ha en kode. Touch identifisering  ved avtrykk  eller «swiping» av et mønster vil ikke kvalifisere som sikkert nok. Det vil da skape problemer og gi feilmeldinger.

Denne veiledningen gjelder oppsett av epost på Android enheter.  I Eksempelet under er det Samsang Galaxy Tab som er benyttet.

1. Trykk på innstillinger på startskjermen.

tab-eduroam-home

2. Bla deg ned til kategorien Accounts, trykk Add account og velg Microsoft Exchange ActiveSync.

email-tab-acctype

3. Skriv inn ditt brukernavn@nmbu.no og ditt nmbu-passord.

email-tab-accinfo

4. Velg Microsoft Exchange ActiveSync på kontotype.

email-android-acc

5. Ved spørsmål om Remote security administration i neste dialogboks, trykk OK.

email-android-remoteadm

6. Trykk Activate når du blir spurt om om å aktivere enhetsadministrator

email-android-devadm

7. Gå gjennom alternativene under account options, gjør endringer hvis ønskelig. Trykk Next

email-android-acc-sync

8. Velg et navn for kontoen, hvis du vil kalle den noe annet enn forslaget som kommer opp. Trykk Done.

email-android-done

For manuelt oppsett:

Velg Manual Setup under pkt.3. Fyll inn slik som vist under. Huk av på Use secure connection. Trykk Next.

email-android-manual

 

evt.

Screenshot_2014-01-02-10-34-02

Følg punktene 5-8 over.

NB! Hvis du har en ny type mobiltelefon, dvs en type som ikke tidligere har vært registrert i NMBUs system, vil du kunne oppleve at telefonen blir satt i karantene og du får en melding om dette. Ta kontakt med IT-avdelingen for å søke om godkjenning av telefontypen.