Endre standardprogrammer i Windows 10

Dersom du savner noen funksjoner når du åpner en pdf, klikker på en e-postadresse eller følger en lenke etter overgang til Windows 10, kan det skyldes at Microsoft har lagt inn egne standarder for enkelte programmer.
Dersom du ønsker en annen standard enn Microsoft har satt, kan du endre disse innstillingene selv:

Trykk Start (Windows-knappen) nederst i venstre hjørne

Skriv «Default» eller «Standard» (uten»), avhengig av hvilket språk du har på din maskin. Du trenger ikke klikke noe sted før du skriver, bare trykk Start og begynn å skrive. Det vil da komme opp flere forslag:

Velg Default app settings/Standard appinnstillinger

Klikk standarden du ønsker endre, f.eks e-post, og velg ønsket standardprogram, f.eks Outlook:

Velg «Switch Anyway»/»Bytt likevel» dersom Windows spør om du ikke heller vil bruke det du endret fra.

Skal du endre f.eks pdf-program, velg «Set defaults by app»/»Angi standard etter app»

Velg Acrobat Reader og trykk Manage/Behandle:

Finn «.pdf» -> Trykk «Microsoft Edge» -> Velg Acrobat Reader