Endnote

EndNote holder styr på dine litteraturhenvisninger (referanser) til bøker, tidsskriftartikler, internettsider o.l

Hvordan får jeg tilgang til EndNote?
EndNote er installert på de fleste åpne datasaler.
Du kan også laste ned EndNote til din egen PC/Mac fra NMBU Internsider.

Se bibliotekets endnote-sider for mer informasjon.