Eksporter og Importer Outlook Kalendere

Export calendar information
Trykk på «File» fanen, «Open» -> «Import»
1
Klikk «Export to a file», og så «Next».
2
Klikk på «Outlook Data File (.pst)», og så «Next».
3
4
Velg kalenderfolderen du ønsker å eksportere, fjern avhuking for «Include subfolder»s , og trykk «Next».
5
I «Save exported file as» boksen, velg en folder og et filnavn.
6
Trykk «Finish».
pass
Du vil bli spurt om å sette et passord. La denne stå tom, og trykk «OK».
NB Eksportering av kalenderen, lager en kopi, men sletter ingen oppføringer.

Import av kalender informasjon
Trykk på «File» fanen, «Open» -> «Import»
1
Klikk på «Import from another program or file», og så «Next».
7
Trykk på «Outlook Data File (.pst)», og så «Next».
8
Trykk på «Browse» for å velge kalenderfilen du laget tidligere, og så «OK».
Under «Options», trykk på «Do not import duplicate items», og «Next».
9
Under «Select the folder to import from», velg kalenderfolderen.
Fjern avhuking for «Include Subfolders».
Trykk på «Import items into the same folder». Velg folderen du ønsker at kalender skal legge til (NMBU).
10
Trykk «Finish».