Eduroam iOS

Det anbefales spesielt å laste ned det automatiske oppsettet for Eduroam for å få satt opp en stabil tilkobling.

Automatisk oppsett for iOS.

1. Gå til cat.eduroam.org
2. Last ned og kjør din eduroam-installer

Husk at fullt brukernavn for eduroam i NMBU er «brukernavn@nmbu.no».
Det eksisterer ikke suffix ala «@ans.nmbu.no» og «@stud.nmbu.no». Eneste gyldige suffix er «@nmbu.no»

Det anbefales spesielt for Apple produkter å laste ned det automatiske oppsettet for Eduroam for å få stabilt nett. 

 

Manuelt oppsett for iOS.

Open Settings and select Wi-Fi

Åpne Innstillinger og velg Wi-Fi.

ios_eduroam_en_01

Hvis du har en gammel eduroam tilkobling velg eduroam tilkoblingen.

ios_eduroam_no_02

Velg Glem dette nettverket

ios_eduroam_no_03

I denne dialog boksen velg Glem

ios_eduroam_no_04

Nå kan du koble til det nye nettverket eduroam.

ios_eduroam_no_05

I brukernavn feltet fyller du inn brukernavn@nmbu.no og i passord feltet fyller du inn nmbu-passordet (sone1 passordet fra umb).

ios_eduroam_no_06

Velg Godta så du er ferdig.

Forrige