Eduroam Android

Det anbefales å laste ned det automatiske oppsettet for eduroam for å få stabilt og sikkert nett. 

Automatisk oppsett for Android.

  1. Installer «eduroam cat» utgitt av Gèant på Play store.
  2. Velg NMBU fra listen(eventuelt søk etter NMBU) og installer profil.
  3. Fyll inn dittbrukernavn@nmbu.no og passord.

Manuelt oppsett for Android(ikke anbefalt).

Denne veiledningen gjelder mobile enheter som kjører på Android. Eksempelet under er vist på en telefon med Android 7.1. Se lenger ned i guiden for eldre enheter.

1. Åpne innstillinger for Wi-Fi og velg eduroam

2. Velg følgende innstillinger:

    • PEAP under EAP method
    • MSCHAPV2 under Phase-2 authenticatio
    • nmbu.no under domene

Identiteten skal være ditt brukernavn@nmbu.no og ditt personlige passord.

Dersom du ikke får koblet til med instillingene over kan du også prøve brukernavn@nmbu.no under feltet Anonymous Identity.

For eldre enheter

1. Gå til settings

tab-eduroam-home

2. Gå til Wifi og velg eduroam.

tab-eduroam-wifi

3. Velg PEAP under EAP method og MSCHAPV2 under Phase 2 authentication.
Under Identity skriver du inn ditt brukernavn@nmbu.no. I Password-feltet skriver du ditt nmbu-passord. La feltet med Anonymous Identity stå tomt.

eduroam-tab-opt

4. Trykk Connect.

Forrige