Eduroam Android

Denne veiledningen gjelder mobile enheter som kjører på Android. Eksempelet under er kjørt på en Google-telefon med Android 7.1. Se lenger ned i guiden for eldre enheter.

1. Åpne innstillinger for Wi-Fi og velg eduroam

2. Velg følgende innstillinger:

PEAP under EAP method, MSCHAPV2 under Phase-2 authentication, Use system certificates under CA certificate og nmbu.no under domene. Identiteten skal være ditt brukernavn@nmbu.no og ditt personlige passord.

eduroamandroid

For eldre enheter

1. Gå til settings

tab-eduroam-home

2. Gå til Wifi og velg eduroam.

tab-eduroam-wifi

3. Velg PEAP under EAP method og MSCHAPV2 under Phase 2 authentication.
Under Identity skriver du inn ditt brukernavn@nmbu.no. I Password-feltet skriver du ditt nmbu-passord. La feltet med Anonymous Identity stå tomt.

eduroam-tab-opt

4. Trykk Connect.

Forrige