E-Postlister

Mange har behov for en felles e-postliste, spesielt i foreninger og andre grupper.
Dette gjøres nå internt i NMBUs webmail, og her er en guide for å opprette disse.
Merk! Det er kun mulig å legge nmbu-mail, ikke andre domener som f.eks. gmail o.l.

1. Når du har logget på, klikker du på tannhjulet oppe til høyre for navnet ditt.

Tannhjul

 

2. Velg deretter Options

Options

3. På siden du nå får opp klikker du på groups i venstre marg.
4. Klikk på pluss-tegnet under distribution groups I own

Opprette gruppe

 

5. Fyll inn informasjon tilsvarende bildet under. (Det dukker opp hjelpeinfo når du klikker på de respektive valgene)
6. Man kan i tillegg legge til flere eiere, slik at de også kan redigere gruppen.

Fyll inn personinfo

 

7. Klikk Save

8. Nå er gruppen opprettet og du kan legge til medlemmenes epostadresser. Klikk på pennen over gruppenavnet, som vist på bildet under.

Legge til epost

9. På membership kan du nå legge til epostadresser ved å klikke på pluss-tegnet.
Husk og klikk Save!

Legge til medlemmer