Citrix Workspace

Citrix Workspace gir deg direkte tilgang til maskinene på datasalene til NMBU. Se veiledning gitt under på hvordan du skal installere og komme i gang med programmet:

  • Øverst på portal under «Citrix» skal det nå ha blitt lagt inn maskiner fra datasal.
  • Trykk på den maskinen du ønsker å koble til.
  • Åpne filen som ble lastet ned.
  • Det skal nå åpne et virtuelt vindu som gir deg muligheten til å jobbe på samme måte som på datasal.

Husk å logge ut av pcen når du er ferdig slik at den blir ledig til neste som ønsker å bruke pcen. Akkurat som antall pcer på en vanlig datasal er begrenset, gjelder samme begrensingen her. Vær solidarisk og ikke oppta pcen lenger enn nødvendig. En sesjon kan ikke vare lenger enn 12 timer per innlogging.