Bruk av EndNote i Teams

Er det mulig å lagre et EndNote-bibliotek i Teams?

Det anbefales ikke å lagre EndNote-bibliotek i Teams. Et EndNote-bibliotek skal ikke lagres på et sted hvor andre programmer synker eller tar backup av filene, mens det er i bruk. Merk at et EndNote- bibliotek fint kan legges i hvilken som helst mappe, dersom man ikke bruker det/gjør endringer på det (for å f.eks. overføre til annen bruker eller lagre en backup).

Det er viktig å huske at når du skal bruke/åpne biblioteket, så må det først lagres på lokal datamaskin (i en mappe som ikke synkes av andre programmer), og deretter åpnes. Når man er ferdig, så kan det lagres og lukkes.

Samskriving i Teams og bruk av EndNote – anbefalt løsning

Det er mulig å laste opp Word filer som er knyttet til EndNote i Teams. I så fall bør referansene i Word dokumentet være uformatert. Uformaterte referanser fra EndNote vises i Word med krøllparantes. Det er viktig å ikke røre på disse krøllparantesene i skriveprosessen.

Slik fjernes formateringen:
Word > EndNote > Convert citations and bibliography > Convert to unformatted citations.

Referanser som skal settes inn i et Word-dokument må hentes fra samme EndNote-bibliotek.
Hvis det er flere som skriver sammen, anbefales det derfor at gruppen utpeker en redaktør/eier av dokumentet, og at det er bare denne som jobber med koblinger mellom EndNote og Word. Redaktøren deler en uformatert versjon av dokumentet med de andre forfatterne, og disse må skrive inn sine referanser i dokumentet manuelt, uten å bruke EndNote. Redaktøren legger til slutt referansene inn i sitt EndNote-bibliotek, og kobler hele dokumentet til EndNote (ved å klikke på Update citations and bibliography).