Bruk av blind-kopi (Bcc) i e-post

Hvis du skal sende e-post til mange mottakere, så er det av personvern- og sikkerhetshensyn anbefalt at man setter mottaker i blindkopi feltet (Bcc). Når du benytter bcc feltet, så blir de øvrige adressatene ikke synlige. Alle mottakere som du legger til i «til» eller «Cc» (kopi) blir synlige for alle som mottar e-posten.

Fordeler med å bruke blind-kopi feltet (Bcc)

  • Personvern blir ivaretatt. Mottakere av e-posten vil ikke kunne se andre som har mottatt samme e-post. Ved en videresending av e-post blir ikke e-postadressene i bcc feltet videresendt.
  • Hvis noen bruker «Svar til alle», så blir ikke e-posten sendt til mottakere som står i blindkopi.

Slik bruker du Bcc i Outlook

  1. I Outlook, velg ny e-post.
  2. Velg alternativer/options og «Bcc».
  3. I Bcc-feltet skriver du inn enkeltmottakere, f. eks distribusjonslister.