Bookingsystem (acuityscheduling)

NMBU har noen lisenser for bookingsystemet acuityscheduling.com rettet mot studieveiledere, karriereveiledere osv.

Kontakt fs@nmbu.no for å få tildelt konto. Opplys hvilke bookingtyper du trenger (studieveiledning 30 min, karriereveiledning 1 time osv)

Etter at du har fått konto er det tre steg du bør gjennomføre for å tilpasse kontoen:

 1. integrer kalenderen med outlook:
  1. Business setting
  2. Syncronize with other calendars
  3. Outlook exchange:
   outlook-integrasjon-booking
 2. Sett tilgjengelighet:
  1. Business settings
  2. Availability & Calendars
  3. Sett hvilke tidsrom det skal være mulig å booke. Tider som er opptatt i din outlokk vil uansett ikke være mulig å booke.
 3. Finn den linken/koden du ønsker å bruke:
  1. Clients scheduling page:
  2. Velg fra nedtrekksmenyen hva du vil ha lenke til (sannsynligvis: Specific calendar)
  3. Kopier lenken under og publiser den der du vil at de som skal booke noe finner den eller bruk en av de 3 andre metodene for embedde skjema, lage booking-knapp eller booking-bar.
 4. Dobbeltsjekk at det ikke er mulig å booke tider du er opptatt i outlook-kalenderen.