Administrasjon av distribusjonslister i hybrid Exchange løsning.

Etter at mailboksen din flyttet til Office 365 (Exchange Online) kan du ikke lenger administrere distribusjonslisten fra Outlook, da distribusjonslistene fortsatt ligger på NMBU sine lokale e-postservere. Fortvil ikke, du vil fortsatt kunne gjøre dette, men på en annen måte.

For å komme i gang så må du ha en ny snarvei på skrivebordet på din PC eller i HomeOffice.

Denne snarveien kan kopieres fra y:\ til ditt skrivebord.
Snarveien ligger på Y:\Temporary\Temporary\Distribusjonslister

Dobbelklikk på det nye ikonet. Søk opp distribusjonslisten du skal redigere. Gi beskjed til IT hvis du trenger tilganger til å redigere en distribusjonsgruppe.

NB! Det er noe forsinkelse fra du gjør endringer til de vises i adresseboka. Du kan se endringer nesten umiddelbart fra adressebok fra webmail: https://outlook.office.com.