Utrullingsplan for grafisk profilering og design per 24.1. 2014

Tiltak

Beskrivelse

Ferdigstillelse

Maler

Brevmal

Arkivriktig mal fullintegrert i Public 360 (saksbehandlersystem)

Implementert i public 360.

Dersom du ikke har tilgang til 360 enda, kan du ta kontakt med Kai Tilley for å få mal, tlf: 6496 6252

Notat

Mal i Public 360 (saksbehandlersystem)

Jan. 14

Møteinnkalling

Mal i Public 360 (saksbehandlersystem)

Jan 14

Møtereferat

Mal i Public 360 (saksbehandlersystem)

Jan 14

Vitnemål

Ferdig produsert. Håndteres av studieavdelingen

Adgangskort

feb.14

Faktura

Ferdig implementert

Paga

Skape NMBU-look i brukergrensesnittet (ofte kun logo)

Ferdig implementert

Agresso

Skape NMBU-look i brukergrensesnittet (ofte kun logo)

Ferdig implementert

Public 360

Skape NMBU-look i brukergrensesnittet (ofte kun logo)

Jobbes med tilpasninger. Kontakt Torbjørn Pedersen på arkivet: tlf. 6496 6454

Stempler

60 stempler er bestilt. Er fordelt på instituttene.

Flere stempler kan bestilles. Ta kontakt med Jan Reiling på felles ressurssenter. tlf: 6496 5086

Konvolutter

 

Et sett konvolutter er ferdig produsert og distribuert til begge campuser og institutter. Ta kontakt med Jan Reiling ved felles ressurssenter dersom du ønsker flere. tlf: 6496 5086

Powerpoint

Generell mal

Ferdig implementert. Ligger i profilhåndboka: design.nmbu.no

NMBU-presentasjon

Alt om NMBU, grunnlag for presentasjon av universitetet – bokmål, nynorsk, engelsk

Norsk, nynorsk og engelsk versjon klar i løpet av januar

Rollup-mal

Mal er ferdig utformet. Ta kontakt med Berit Hopland, tlf. 6496 5024  eller Åslaug Borgan, tlf. 6496 5026 for hjelp til utforming av rollups.

Trykksaksmaler

feb.14

Semesterkort

studenter

jan.14

Eksamenspapirer

jan.14

Omslag doktorgrad, mastergrad etc

Det finnes et omslag for bachlor, et for master og et for doktorgradsavhandlinger

Omslagene er ferdig designet. De vil bli tilgjengelig i redigerbar pdf etter hvert. Trenger du omslag i mellomtiden, kontakt Kai Tilley, tlf: 6496 6252

Nettsider

Samordning av innhold fra NVH og UMB.

implementert

Nettsider fase 1 (Web 1.0)

Tilpasning til ny organisasjonsstruktur, studier og midlertidig design

implementert

Nettsider fase 2 (Web 2.0)

Ny nettside med nytt design og funksjonalitet i tråd med ny visuell identitet.

Oppstart nye nettsider januar 2014. Ruth Lothe leder web 2.0.-prosjektet. Tlf: 6496 6492

Designhåndbok

Etablering

Opprette nettsted som er åpent. Mulighet for å passordbeskytte deler av stedet.

des. 13

Utviklingsperiode

Nettstedet design.nmbu.no er opprettet. Informasjon legges ut på nettstedet underveis i implementingsprosessen.

aug. 14

Studentrekrutterings-materiell

Messestand

To varianter. En stor til større utdanningsmesser og en liten til utlån. Størrelse 2 x 3 meter. I tillegg har vi beachflag med logo

Ferdig produsert. Ta kontakt med Eivind Norum dersom du ønsker å låne. Tlf: 6496 5045

Studieguiden

Presentasjon av alle studier ved NMBU med preg av nytt design, trykk

Ferdig produsert

NMBU-presentasjon

Presentasjon brukt av studentambassadørene

Ferdig produsert. Brukes i rekrutteringsarbeid i 2014

Lansering av NMBU

Oversikt over organisasjonen

Praktisk informasjon til alle ansatte om NMBU. Organisasjonskart på instituttnivå, kontakt- og besøksinformasjon, organisasjonsnummer.

Ligger på intranett:

http://intern.nmbu.no/forsiden/artikkel/oversikt-over-nmbu

Presentasjonsbrosjyre

Rettet mot samarbeidspartnere og forbindelser

jan.14

Brev til forretningsforbindelser

Nøkkelinformasjon om NMBU, kontaktinformasjon, organisasjonssummer, ledelse, organisering.

jan.14

Annonsering

Kunngjøringsannonser på forskning.no, i Aftenposten, Dagens næringsliv og Nationen

jan.14

Skilt

Skilt

Maler og eksempler på bruk og anvendelse, skilthåndbok. Innvendig og utvendig. Produksjon av skilt skjer over år

2014

Annet

Dekor biler

vår 14

Bekledning

vår 14

Bannere

vår 14

Dekor talerstoler etc

vår 14