Skype opplæring

Her finner du en del korte e-læringskurs («nanokurs») for Skype:

https://app.xtramile.no/Course/Course?courseId=b10daef3-fa2a-4ea2-9798-2145ca43d3a3

Det er bare å trykke på «Start» til høyre for kursnavnet, så starter kurset på din pc.