Registrere kontorplass/arbeidssted

Vi er mange ansatte på NMBU, og vi sitter mange forskjellige steder. Organisatorisk tilhørighet gir ikke automatisk informasjon om hvor vi har fysisk arbeidssted. For at dine kolleger, studenter, besøkende og evt. andre (f.eks. bud/sjåfør med dør-til-dør-leveranse) skal finne fram til deg er det viktig at informasjon om arbeidssted/kontorplass er oppdatert.

Her finner du en liten film som viser deg hvordan du kan legge inn eller oppdatere denne informasjonen sjøl: https://youtu.be/I6QMXmiqRmo