Epostsignatur – NMBU

Signaturen, som danner grunnlaget for denne instruksjonen, får du tilsendt ved å kontakte redaksjonen@nmbu.no

Sørg for at epostleseren har html som standardformat.

I Outlook: Velg fanen Fil øverst til venstre, velg Alternativer, velg E-post i venstremeny, velg Skriv meldinger i følgende format: HTML

Kopier signaturen i den tilsendte eposten. Den består av både tekst og bilde. Om mottakeren ikke har slått på html, er det bare symbolet som forsvinner fra eposten.

Den enkleste er å åpne en ny epost og klikke på «signatur». Velge ny.

Lim inn signaturen og bytt ut fyllteksten med din informasjon. Noen linjer er både på engelsk og norsk.  Språkene er skilt med /, men uten ordmellomrom. For universitetets navn og avdeling eller liknende skal norsk og engelsk stå på hver sin linje.

Er du usikker på din engelske tittel, da kan du starte med å se på denne listen: http://termbase.uhr.no/?lang=&q=F

Når alt er klart så er det gjenstår bare å lagre signaturen.

Opplever du at både logoen og fargene forsvinner, har det sannsynligvis sammenheng med at eposten du er skriver i ikke er i html-format.

NB Vær forsiktig med å kopiere signaturen til og fra Word. Microsoft legger til koding som i de fleste tilfeller bare skaper tull.