IT-dokumentasjon for studenter

Veiledninger fra IT-avdelingen og studiestøttesystemer, har nå blitt flyttet til nmbuhjelp.nmbu.no