Kategoriarkiv: IT-informasjon

IT-informasjon

Søppelpost i Outlook

Denne informasjonen gjelder for Outlook og Outlook Web Access (webmail). Meldinger som blir detektert som søppelpost (spam) flyttes automatisk til din «Junk Email» mappe. Disse meldingene vil inneholde «SPAM DETECTED» i tittelen. Det kan være lurt å regelmessig sjekke innholdet i «Junk Email» mappa.  Det kan hende at epost blir filtrert til spam uten å […]

Office 365 for studenter

Alle studenter på NMBU har tilgang til produktporteføljen Office 365 fra Microsoft, inkludert epostverktøyet Outlook. Programmer som Word og Excel vil være tilgjengelig i en sky-tjenestevariant på nettet. Et større lagringsområde på OneDrive blir også tildelt alle. Office pakken kan også lastes ned og installeres på din egen maskin. Noen av fordelene med Office og […]

Trådløst nettverk på NMBU

I løpet av året 2014 er det foretatt en delvis utbygging av trådløst nettverk på NMBU. Under forutsetning av fortsatte bevilgninger vil prosjektet fortsette i 2015. Campus Adamstuen Pr mai 2015 er det trådløs dekning via EduRoam i følgende bygninger: Bygning Utbygd (EduRoam) Delvis utbygd Plan foreligger Under planlegging 1 X 2  under utbygging 3 […]

IKT-reglement for NMBU

Bakgrunn NMBU har et IKT-reglement som setter rammer for hvordan ansatte og studenter kan benytte NMBUs IKT-anlegg. Et IKT-reglement er et formelt og juridisk dokument, og bør så langt som mulig kun inneholde selve regelverket, dvs pålegg og forbud. Anbefalinger, veiledninger og lignende henvises til andre dokumenter i universitetets dokumentbase. IKT-reglementet IKT-reglementet for NMBU inneholder […]

Informasjonssikkerhetspolicy for NMBU

Bakgrunn Informasjonsbehandling og informasjonssikkerhet er kritisk for NMBU. Systemer og infrastruktur for behandling av informasjon skal være pålitelige i bruk og sikre at tilgangen til informasjon følger NMBUs regler. Personopplysningsloven (POL) med forskrift (POF) stiller krav til NMBUs behandling av personopplysninger. Informasjonssikkerhetspolicy for NMBU (PDF) Som en del av informrasjonssikkerhetspolicyen er det utarbeidet en del retningslinjer: […]

Sette standardspråk for stavekontroll i Outlook 2010

Hvis du opplever at stavekontrollen i Outlook benytter feil språk, kan du rette på dette ved enten å endre språk, eller rett og slett slå av den løpende stavekontrollen: 1. Endre språk for stavekontrollen Gå inn i fil-menyen og velg «Options»:                   Velg «Language» i Options-dialogboksen: I […]