Kategoriarkiv: Generell informasjon

Generell informasjon

Epostsignatur – NMBU

Signaturen, som danner grunnlaget for denne instruksjonen, får du tilsendt ved å kontakte redaksjonen@nmbu.no Sørg for at epostleseren har html som standardformat. I Outlook: Velg fanen Fil øverst til venstre, velg Alternativer, velg E-post i venstremeny, velg Skriv meldinger i følgende format: HTML Kopier signaturen i den tilsendte eposten. Den består av både tekst og […]

Nyttige maler i Word – brevmal, notatmal etc

Ved all saksbehandling ved NMBU skal Public 360 benyttes. I enkelte tilfeller har de ansatte behov for maler som ikke er knyttet til saksbehandlersystemet. De malene vil du finne på denne siden. Senere vil alle malene bli samlet i designhåndboka for NMBU, http://design.nmbu.no. Designhåndboka er under utarbeidelse og vil inneholde en rekke nyttige tips, råd […]

Studentskrivere

For å skrive ut på printerne på campus bruker du studentbeviset ditt. Før du kan printe ut må du synkronisere studentbeviset mot kontoen du har printerpenger på. Du vil automatisk få noen printerpenger som ny student ved NMBU. Utover dette fyller du på printpenger som du selv ønsker. Websiden hvor du administrerer printerkontoen din, finner […]

Utrullingsplan for grafisk profilering og design per 24.1. 2014

Tiltak Beskrivelse Ferdigstillelse Maler Brevmal Arkivriktig mal fullintegrert i Public 360 (saksbehandlersystem) Implementert i public 360. Dersom du ikke har tilgang til 360 enda, kan du ta kontakt med Kai Tilley for å få mal, tlf: 6496 6252 Notat Mal i Public 360 (saksbehandlersystem) Jan. 14 Møteinnkalling Mal i Public 360 (saksbehandlersystem) Jan 14 Møtereferat […]

Hva er nytt – generell og praktisk informasjon

Fra nyttår vil både NVH og UMB være NMBU, noe som innebærer en del endringer. Aller først gjør vi oppmerksom på at alle må sette passord på sin nye NMBU-bruker før man kan ta i bruk NMBU-tjenestene. Les mer om hvordan her: sette passord for NMBU-bruker NMBU-tjenestene – generelt Alle tjenester for økonomi, personal, arkiv […]