Kategoriarkiv: Generell informasjon

Generell informasjon

Mazemap

Mazemap er en tjeneste spesielt for innendørs navigering. Bruksområder: Timeplan: Alle rom får en lenke som viser hvor rommet er. Også automatisk publisert i Canvas. Møteinnkallinger: Legg ved lenke til rommet så slipper interne/eksterne å lete etter rommet. Oppmøte/registrering: Studenter kan få ferdige kart med hvor de skal gå. Ansattprofil/e-postsignatur: Legg inn kartlenke til hvor […]

Registrere kontorplass/arbeidssted

Vi er mange ansatte på NMBU, og vi sitter mange forskjellige steder. Organisatorisk tilhørighet gir ikke automatisk informasjon om hvor vi har fysisk arbeidssted. For at dine kolleger, studenter, besøkende og evt. andre (f.eks. bud/sjåfør med dør-til-dør-leveranse) skal finne fram til deg er det viktig at informasjon om arbeidssted/kontorplass er oppdatert. Her finner du en […]

IKT-reglement for NMBU

Bakgrunn NMBU har et IKT-reglement som setter rammer for hvordan ansatte og studenter kan benytte NMBUs IKT-anlegg. Et IKT-reglement er et formelt og juridisk dokument, og bør så langt som mulig kun inneholde selve regelverket, dvs pålegg og forbud. Anbefalinger, veiledninger og lignende henvises til andre dokumenter i universitetets dokumentbase. IKT-reglementet IKT-reglementet for NMBU inneholder […]

Epostsignatur – NMBU

Signaturen, som danner grunnlaget for denne instruksjonen, får du tilsendt ved å kontakte redaksjonen@nmbu.no Sørg for at epostleseren har html som standardformat. I Outlook: Velg fanen Fil øverst til venstre, velg Alternativer, velg E-post i venstremeny, velg Skriv meldinger i følgende format: HTML Kopier signaturen i den tilsendte eposten. Den består av både tekst og […]

Nyttige maler i Word – brevmal, notatmal etc

Ved all saksbehandling ved NMBU skal Public 360 benyttes. I enkelte tilfeller har de ansatte behov for maler som ikke er knyttet til saksbehandlersystemet. De malene vil du finne på denne siden. Senere vil alle malene bli samlet i designhåndboka for NMBU, http://design.nmbu.no. Designhåndboka er under utarbeidelse og vil inneholde en rekke nyttige tips, råd […]

Informasjonssikkerhet ved NMBU

Bakgrunn Informasjonsbehandling og informasjonssikkerhet er kritisk for NMBU. Systemer og infrastruktur for behandling av informasjon skal være pålitelige i bruk og sikre at tilgangen til informasjon følger NMBUs regler. Personopplysningsloven (POL) med forskrift (POF) stiller krav til NMBUs behandling av personopplysninger. All informasjon om informasjonssikkerhet ved NMBU finnes via nettstedet https://lsis.nmbu.no

Utrullingsplan for grafisk profilering og design per 24.1. 2014

Tiltak Beskrivelse Ferdigstillelse Maler Brevmal Arkivriktig mal fullintegrert i Public 360 (saksbehandlersystem) Implementert i public 360. Dersom du ikke har tilgang til 360 enda, kan du ta kontakt med Kai Tilley for å få mal, tlf: 6496 6252 Notat Mal i Public 360 (saksbehandlersystem) Jan. 14 Møteinnkalling Mal i Public 360 (saksbehandlersystem) Jan 14 Møtereferat […]