Kategoriarkiv: Generell informasjon

Generell informasjon

Mazemap

Mazemap er en tjeneste spesielt for innendørs navigering. Bruksområder: Timeplan: Alle rom får en lenke som viser hvor rommet er. Også automatisk publisert i Canvas. Møteinnkallinger: Legg ved lenke til rommet så slipper interne/eksterne å lete etter rommet. Oppmøte/registrering: Studenter kan få ferdige kart med hvor de skal gå. Ansattprofil/e-postsignatur: Legg inn kartlenke til hvor […]

Ledig stilling i Datatjenesten ved NMBU

Det er 1 ledig stilling ved Datatjenesten ved NMBU. Datatjenesten er en gruppe på 10 studenter som jobber turnus innenfor vanlig arbeidstid. Arbeidsoppgavene er varierte og inkluderer sjekk av skrivere, produksjon av adgangskort, brukerstøtte overfor brukere pr. telefon og e-post, skrive brukerveiledninger med mer. Tjenestene ytes til brukere på NMBU og opplæring vil bli gitt. […]

Registrere kontorplass/arbeidssted

Vi er mange ansatte på NMBU, og vi sitter mange forskjellige steder. Organisatorisk tilhørighet gir ikke automatisk informasjon om hvor vi har fysisk arbeidssted. For at dine kolleger, studenter, besøkende og evt. andre (f.eks. bud/sjåfør med dør-til-dør-leveranse) skal finne fram til deg er det viktig at informasjon om arbeidssted/kontorplass er oppdatert. Her finner du en […]

Ledige stillinger i Studentenes datatjeneste ved NMBU.

Det er fra 1. januar 2016 ledig 2-3 stillinger i Studentenes datatjeneste ved NMBU. Studentenes datatjeneste er en gruppe på ca 10-11 studenter som jobber turnus innenfor vanlig arbeidstid. Arbeidsoppgavene er varierte, og består blant annet av printerrunder, produksjon av adgangskort, telefonsupport, løse enkle it saker i vårt ticketsystem, lage brukerveiledninger med mer. Tjenestene ytes […]

IKT-reglement for NMBU

Bakgrunn NMBU har et IKT-reglement som setter rammer for hvordan ansatte og studenter kan benytte NMBUs IKT-anlegg. Et IKT-reglement er et formelt og juridisk dokument, og bør så langt som mulig kun inneholde selve regelverket, dvs pålegg og forbud. Anbefalinger, veiledninger og lignende henvises til andre dokumenter i universitetets dokumentbase. IKT-reglementet IKT-reglementet for NMBU inneholder […]

Epostsignatur – NMBU

Signaturen, som danner grunnlaget for denne instruksjonen, får du tilsendt ved å kontakte redaksjonen@nmbu.no Sørg for at epostleseren har html som standardformat. I Outlook: Velg fanen Fil øverst til venstre, velg Alternativer, velg E-post i venstremeny, velg Skriv meldinger i følgende format: HTML Kopier signaturen i den tilsendte eposten. Den består av både tekst og […]

Nyttige maler i Word – brevmal, notatmal etc

Ved all saksbehandling ved NMBU skal Public 360 benyttes. I enkelte tilfeller har de ansatte behov for maler som ikke er knyttet til saksbehandlersystemet. De malene vil du finne på denne siden. Senere vil alle malene bli samlet i designhåndboka for NMBU, http://design.nmbu.no. Designhåndboka er under utarbeidelse og vil inneholde en rekke nyttige tips, råd […]