Forfatterarkiv: Steffen Siljan Slåtta

E-post iOS

** For å kunne ha NMBU mailen på telefon, så er det av sikkerhetsmessige årsaker slik at telefonen må ha en kode. Touch identifisering  ved avtrykk  eller «swiping» av et mønster vil ikke kvalifisere som sikkert nok. Det vil da skape problemer og gi feilmeldinger. Åpne Innstillinger Velg Mail, kontakter, kalendere og deretter Legg til konto. Nå velger du Exchange. […]

E-post OSX

I menyen til Mail velg Legg til konto.. Velg Exchange og Fortsett Fyll inn fullt navn i  Navn feltet og brukernavn@nmbu.no i epost adresse feltet, nmbu-passord i passord feltet ( dette er sone1 passordet fra umb ) og Fortsett Verifiser innholdet og Fortsett Marker Mail, du kan også legge til andre tjenester som kalender og kontakter. Avslutt ved å trykke […]

Eduroam OSX

Automatisk oppsett for OSX. Dersom du opplever å bli koblet automatisk til nmbu-guest kan du se nederst på denne siden hvordan man fjerner nettverksprofilen for denne tilkoblingen.  Gå til cat.eduroam.org Last ned og kjør din eduroam-installer (husk «@nmbu.no» etter brukernavnet ditt!) Det anbefales spesielt for Apple produkter å laste ned det automatiske oppsettet for Eduroam […]

Epost for studenter i Office 365

NB! Du må først sette passord i NMBU før du kan lese e-post! For å lese eposten din går du til denne adressen https://portal.office.com Når siden er lastet inn fyller du inn brukernavn@nmbu.no eller fornavn.mellomnavn.etternavn@nmbu.no i brukernavn feltet, og nmbu-passordet  i passord feltet. Klikk på Sign In. Nå kan du bruke eposten din! Videresending Øverst til høyre klikker du på tannhjulet […]

Eduroam iOS

Automatisk oppsett for iOS. 1. Gå til cat.eduroam.org 2. Last ned og kjør din eduroam-installer Husk at domenet må inkluderes i brukernavnet, altså brukernavn@nmbu.no, for å få koblet til.   Manuelt oppsett for iOS.   Åpne Innstillinger og velg Wi-Fi. Hvis du har en gammel eduroam tilkobling må denne glemmes først, velg tilkoblingen. Velg Glem dette nettverket […]