Forfatterarkiv: Ole Andreas Langemyr

Ny VPN for deg som har lokal administrator på din datamaskin.

IT har som et ledd i både å forbedre brukeropplevelse og å øke sikkerheten, har vi gjort klar en ny VPN løsning. Den nye løsningen finner du her: https://na.nmbu.no. Den krever to-faktor og sikkerpålogging dersom man ikke er på campus. Første gangen du trykker på “VPN-Employee”, trenger du å installere en liten VPN klient. Du […]

Citrix Workspace

Citrix Workspace gir deg direkte tilgang til maskinene på datasalene til NMBU. Se veiledning gitt under på hvordan du skal installere og komme i gang med programmet: Windows brukere: Last ned Citrix Workspace fra Citrix.(Finnes også i «Store for Windows». Ansatte kan installere programmet fra Software Center. Men gjelder kun de som underviser.) Mac brukere […]