Forfatterarkiv: Ingunn Ramsfjell Taksdal

Registrere kontorplass/arbeidssted

Vi er mange ansatte på NMBU, og vi sitter mange forskjellige steder. Organisatorisk tilhørighet gir ikke automatisk informasjon om hvor vi har fysisk arbeidssted. For at dine kolleger, studenter, besøkende og evt. andre (f.eks. bud/sjåfør med dør-til-dør-leveranse) skal finne fram til deg er det viktig at informasjon om arbeidssted/kontorplass er oppdatert. Her finner du en […]

Fraværsmarkering i Outlook kalender

NMBUs sentralbord har ikke tilgang til kalenderen til den enkelte ansatte. Informasjon om fravær importeres til sentralbordet fra kalenderen. Dette forutsetter at fraværet er lagt inn i kalenderen på riktig måte og med korrekte fraværskoder. Koder for fraværsmelding: MØT: Møte UND: Undervisning TJE: Tjenesteoppdrag PER: Permisjon FER: Ferie LUN: Lunsj TJR: Tjenestereise ANN: Annet SYK: […]