Forfatterarkiv: Geir Tutturen

Trådløst nettverk på NMBU

I løpet av året 2014 er det foretatt en delvis utbygging av trådløst nettverk på NMBU. Under forutsetning av fortsatte bevilgninger vil prosjektet fortsette i 2015. Campus Adamstuen Pr mai 2015 er det trådløs dekning via EduRoam i følgende bygninger: Bygning Utbygd (EduRoam) Delvis utbygd Plan foreligger Under planlegging 1 X 2  under utbygging 3 […]

IKT-reglement for NMBU

Bakgrunn NMBU har et IKT-reglement som setter rammer for hvordan ansatte og studenter kan benytte NMBUs IKT-anlegg. Et IKT-reglement er et formelt og juridisk dokument, og bør så langt som mulig kun inneholde selve regelverket, dvs pålegg og forbud. Anbefalinger, veiledninger og lignende henvises til andre dokumenter i universitetets dokumentbase. IKT-reglementet IKT-reglementet for NMBU inneholder […]

Praktisk informasjon om overgangen til NMBU 2014

NMBU-tjenestene – generelt Alle tjenester for økonomi, personal, arkiv mm erlagt om fra NVH og UMB til NMBU. Disse tjenestene er tilgjengelige via en fjernkontorløsning – «remote desktop», dvs at man får opp en ny «maskin» på egen skjerm med disse tjenestene. Alle ved NMBU skal få lagt om sin PC til «NMBU-PC». Dette er […]

Sette standardspråk for stavekontroll i Outlook 2010

Hvis du opplever at stavekontrollen i Outlook benytter feil språk, kan du rette på dette ved enten å endre språk, eller rett og slett slå av den løpende stavekontrollen: 1. Endre språk for stavekontrollen Gå inn i fil-menyen og velg «Options»:                   Velg «Language» i Options-dialogboksen: I […]

Vise kun ansatte i adresseboka

I NMBUs epost-løsning vil man få opp både ansatte og studenter i adresseboka. Det vil si at denne lista kan bli ganske lang og kanskje litt uoversiktlig hvis man hovedsaklig sender epost til enten studenter eller ansatte. Eksempel: I adresseboka kan man imidlertid velge lister som begrenser visningen til f.eks ansatte (staff):       […]

Om nye og gamle passord i forbindelse med overgangen til NMBU

Passord ved NMBU Alle ansatte og studenter får nye kontoer på IT-systemene ved NMBU. Som hovedprinsipp skal man kun ha ett passord for alle systemer. Det kan likevel være noen unntak i en overgangsperiode. For å benytte NMBU-systemene må man sette passord for NMBU-kontoen(e). Om nye og gamle passord for ansatte og studenter fra NVH […]

Utrullingsplan for grafisk profilering og design per 24.1. 2014

Tiltak Beskrivelse Ferdigstillelse Maler Brevmal Arkivriktig mal fullintegrert i Public 360 (saksbehandlersystem) Implementert i public 360. Dersom du ikke har tilgang til 360 enda, kan du ta kontakt med Kai Tilley for å få mal, tlf: 6496 6252 Notat Mal i Public 360 (saksbehandlersystem) Jan. 14 Møteinnkalling Mal i Public 360 (saksbehandlersystem) Jan 14 Møtereferat […]

Hva er nytt – generell og praktisk informasjon

Fra nyttår vil både NVH og UMB være NMBU, noe som innebærer en del endringer. Aller først gjør vi oppmerksom på at alle må sette passord på sin nye NMBU-bruker før man kan ta i bruk NMBU-tjenestene. Les mer om hvordan her: sette passord for NMBU-bruker NMBU-tjenestene – generelt Alle tjenester for økonomi, personal, arkiv […]