Forfatterarkiv: Geir Tutturen

Trådløst nettverk på NMBU

I løpet av året 2014 er det foretatt en delvis utbygging av trådløst nettverk på NMBU. Under forutsetning av fortsatte bevilgninger vil prosjektet fortsette i 2015. Campus Adamstuen Pr mai 2015 er det trådløs dekning via EduRoam i følgende bygninger: Bygning Utbygd (EduRoam) Delvis utbygd Plan foreligger Under planlegging 1 X 2  under utbygging 3 […]

IKT-reglement for NMBU

Bakgrunn NMBU har et IKT-reglement som setter rammer for hvordan ansatte og studenter kan benytte NMBUs IKT-anlegg. Et IKT-reglement er et formelt og juridisk dokument, og bør så langt som mulig kun inneholde selve regelverket, dvs pålegg og forbud. Anbefalinger, veiledninger og lignende henvises til andre dokumenter i universitetets dokumentbase. IKT-reglementet IKT-reglementet for NMBU inneholder […]

Praktisk informasjon om overgangen til NMBU 2014

NMBU-tjenestene – generelt Alle tjenester for økonomi, personal, arkiv mm erlagt om fra NVH og UMB til NMBU. Disse tjenestene er tilgjengelige via en fjernkontorløsning – «remote desktop», dvs at man får opp en ny «maskin» på egen skjerm med disse tjenestene. Alle ved NMBU skal få lagt om sin PC til «NMBU-PC». Dette er […]

Vise kun ansatte i adresseboka

I NMBUs epost-løsning vil man få opp både ansatte og studenter i adresseboka. Det vil si at denne lista kan bli ganske lang og kanskje litt uoversiktlig hvis man hovedsaklig sender epost til enten studenter eller ansatte. Eksempel: I adresseboka kan man imidlertid velge lister som begrenser visningen til f.eks ansatte (staff):       […]

Om nye og gamle passord i forbindelse med overgangen til NMBU

Passord ved NMBU Alle ansatte og studenter får nye kontoer på IT-systemene ved NMBU. Som hovedprinsipp skal man kun ha ett passord for alle systemer. Det kan likevel være noen unntak i en overgangsperiode. For å benytte NMBU-systemene må man sette passord for NMBU-kontoen(e). Om nye og gamle passord for ansatte og studenter fra NVH […]

Utrullingsplan for grafisk profilering og design per 24.1. 2014

Tiltak Beskrivelse Ferdigstillelse Maler Brevmal Arkivriktig mal fullintegrert i Public 360 (saksbehandlersystem) Implementert i public 360. Dersom du ikke har tilgang til 360 enda, kan du ta kontakt med Kai Tilley for å få mal, tlf: 6496 6252 Notat Mal i Public 360 (saksbehandlersystem) Jan. 14 Møteinnkalling Mal i Public 360 (saksbehandlersystem) Jan 14 Møtereferat […]