Forfatterarkiv: Frithjof Kramer Hald

Innlevering i Canvas

Det er flere måter å levere en oppgave på i Canvas, de to vanligste er: 1. Via snarveien på høyre side i Dashbordet 2. Via oppgavemappen i emnet. Finn oppgavemappen i emnet. Trykk på «Lever oppgave» Normalt vil leveringen foregå ved filopplasting hvis ikke annet er bestemt av faglærer. 1. Velg fil fra din maskin […]

Se tilbakemelding på innlevering

Det finnes to ulike måter å se tilbakemelding på en innlevering i Canvas. 1. Via «Karakterer» i emnet. 2. Via oppgavemappen i emnet. Metode 1: Gå inn på riktig emne, og trykk på «Karakterer» i emne-navigasjonen. Dersom du har en ny tilbakemelding vil det være illustrert med et tall ved siden av, slik som vist […]

Canvas app for IOS og Android

For å bruke Canvas på mobilen anbefales det å bruke tilhørende app. Appen kan lastes ned på følgende steder: Android Nedlastning IOS Nedlastning Første gang du åpner appen vil den se slik ut: Velg tilhørighet ved å søke opp NMBU og velge universitetet fra listen som popper opp: Logg inn med ditt NMBU brukernavn og […]

Samarbeide i et dokument i Canvas

I Canvas er det mulig å være flere personer eller grupper som skriver i samme dokument, slik som sikkert flere er kjent med fra Google Docs. Denne guiden viser fremgangsmåten for å opprette et samarbeid om et dokument i Canvas. Gå til emnnet du vil opprette et samarbeid i. Trykk på «Samarbeid» i navigasjonsbaren i […]

Legge til gjentakende hendelser i Canvas Kalenderen (Ansatt)

I Canvas kan du som fagansatt opprette hendelser i kalenderen for fag du er ansvarlig for. Denne guiden viser hvordan du kan legge til repeterende hendelser, slik som forelesninger eller ukentlige innleveringer. Gå til kalenderen i navigasjonsbaren til venstre. Trykk på «+» symbolet øverst i høyre hjørne, som vist på bildet. 1. Velg mellom hendelse […]