Forfatterarkiv: Bård Holtbakk

PM-dag

PM-dag er en dag hver måned hvor IT-systemene blir oppgradert. PM står for Preventive Maintenance, altså forebyggende vedlikehold. Dagene følger Microsoft sin syklus for utgivelse av oppdateringer som er den andre tirsdagen i hver måned, også kalt «Patch Tuesday«. Vår PM-dag er med andre ord ikke en vilkårlig valgt dag, selv om det noen ganger […]

Passord på NMBU

Passord Passord beskytter din personlige informasjon og identitet mot misbruk. Derfor må du ikke oppgi dette til noen. IT-seksjonen vil ikke spørre deg om passordet ditt, vi har de nødvendige verktøy for å kunne utføre arbeidet uten ditt passord. Ikke oppgi passordet til noen, hverken på e-post, telefon eller på noen annen måte. Les mer […]