Forfatterarkiv: Bård Holtbakk

Registrer privat mobiltelefon i UBW

Følgende framgangsmåte følges for å registrere privat mobiltelefon i UBW. For en visuell demonstrajon se https://eguide.agresso.no/_dd6991b275a6ed6df3.guide Logg inn på UBW personalportal: https://prd.ubw.unit.no/UBWNMBU/default.aspx Se at «Din ansettelse» markert i venstre meny, hvis ikke trykk på denne. Trykk på «Ressursopplysninger» under overskfiften «Lønn/Din ansettelse». Trykk på «Kontaktinformasjon» under overskriften «Ressursopplysninger». Under overskrift «Adresse» trykker du på linjen med […]

Fjernadministrasjon for IT-problemer

Ved NMBU tilbyr IT-avdelingen fjernadministrasjon dersom vanlig brukerstøtte pr. telefon ikke løser et problem. Fjernadministrasjon må avtales med IT-support. Internt på campus løses dette med Remote Desktop. For maskiner utenfor campus løses dette med Teamviewer. For å gjennomføre fjernadministrasjon med Teamvewer må du åpne følgene nettsted: http://get.teamviewer.com/4zhy73d Velge å kjøre programmet. Du vil da få oppgitt en […]

Passord på NMBU

OBS: Nye passordkrav innføres fra 26.10.2020. Se detaljer under. Passord beskytter din personlige informasjon og identitet mot misbruk. Derfor må du ikke oppgi dette til noen. IT-seksjonen vil ikke spørre deg om passordet ditt, vi har de nødvendige verktøy for å kunne utføre arbeidet uten ditt passord. Ikke oppgi passordet til noen, verken på e-post, […]