Forfatterarkiv: Bård Holtbakk

Forbud mot automatisk videresending av e-post fra NMBUs e-postsystem for ansatte.

Som ansatt, enten vitenskapelig eller teknisk/administrativ, er det sjanse for at du i ditt arbeid fra tid til annen behandler personopplysninger/sensitive personopplysninger/virksomhetskritisk informasjon. NMBU må ha kontroll på disse opplysningene. Dersom din e-post automatisk ukryptert videresendes ut av NMBU sitt e-post-system kan vi ikke garantere for at opplysninger behandles sikkert i alle ledd. Retningslinjen, https://lsis.nmbu.no/display/GN/Forbud+mot+automatisk+videresending+av+e-post+fra+NMBUs+e-postsystem+for+ansatte, […]

Registrer privat mobiltelefon i UBW

Følgende framgangsmåte følges for å registrere privat mobiltelefon i UBW. For en visuell demonstrajon se https://eguide.agresso.no/_dd6991b275a6ed6df3.guide Logg inn på UBW personalportal: https://prd.ubw.unit.no/UBWNMBU/default.aspx Se at «Din ansettelse» markert i venstre meny, hvis ikke trykk på denne. Trykk på «Ressursopplysninger» under overskfiften «Lønn/Din ansettelse». Trykk på «Kontaktinformasjon» under overskriften «Ressursopplysninger». Under overskrift «Adresse» trykker du på linjen med […]

Søppelpost i Outlook

Denne informasjonen gjelder for Outlook og Outlook Web Access (webmail). Meldinger som blir detektert som søppelpost (spam) flyttes automatisk til din «Junk Email» mappe. Disse meldingene vil inneholde «SPAM DETECTED» i tittelen. Det kan være lurt å regelmessig sjekke innholdet i «Junk Email» mappa.  Det kan hende at epost blir filtrert til spam uten å […]

Printe til PullPrint fra Linux og Mac

Denne veiledningen beskriver hvordan du sender utskrift til PullPrint fra en Linux eller Mac. Først må riktig skriverdriver installeres på maskinen. Hvis du allerede har driver installert kan du gå videre til «Åpne nettsiden». Aktivere CUPS via Terminal: Begynn med å åpne Terminal-appen. Dersom du sitter på en Mac kan du skrive ‘cupsctl WebInterface=yes’. Dersom du […]

Kopiere data fra fellesområde på UMB til fellesområde på NMBU

Dette er en veiledning på å kopiere data fellesområde fra UMB til fellesområde på NMBU. Fellesområde på UMB finner du på \\nmbu.no\Archive\UMB-Felles Fellesområde på NMBU har bokstaven Y: Åpne Windows Utforsker Gå inn på UMB fellesområdet ved å skrive inn i adressefeltet: «\\nmbu.no\Archive\UMB-Felles» og bla deg fram til mapper/filer du vil kopiere. Velg mapper/filer du […]

Fjernadministrasjon for IT-problemer

Ved NMBU tilbyr IT-avdelingen fjernadministrasjon dersom vanlig brukerstøtte pr. telefon ikke løser et problem. Fjernadministrasjon må avtales med IT-support. Internt på campus løses dette med Remote Desktop. For maskiner utenfor campus løses dette med Teamviewer. For å gjennomføre fjernadministrasjon med Teamvewer må du åpne følgene nettsted: http://get.teamviewer.com/4zhy73d Velge å kjøre programmet. Du vil da få oppgitt en […]

Les NMBU-epost med webmail

Du kan lese din NMBU-epost via webmail. Webmail er tilgjengelig via https://epost.nmbu.no/owa/ via https://office.com via https://portal.nmbu.no Tilgang til Webmail, krever at du har aktivert sikker pålogging Logg deg inn med ditt NMBU-brukernavn og passord. Tast engangskode fra SMS eller app Du får da tilgang til din NMBU-epost og NMBU-kalender.