Kopiere fra gammel til ny kalender

Kalenderen i outlook følger kontoen. Dvs at når du får opp NMBU-kontoen får du med en ny og blank kalender. Hvis du øsnker å ha med kalenderelementene fra UMB- eller NVH-kalender må du kopiere disse selv.

Det er i hovedsak tre tilnærminger, avhengig av hvor mye du har i din gamle kalender:

  1. Du gjør lite eller ingenting. Dvs du slutter å bruke den gamle og lar den være historie og tar i bruk den nye kalenderen for 2014. For de av oss som ikke har all verdens mye i kalenderen fra før fungerer dette greit.
    Som en variant av dette kan du kopiere kalenderbegivenhetene en for en. Dette er en enkel framgangsmåte, og for svært mange av oss er det tilstrekkelig å gjøre dette for de nærmeste 14 dagene. Marker en begivenhet i den gamle kalenderen, trykk Ctrl+C og flytt deg til riktig tidspunkt NMBU-kalenderen og trykk Ctrl+V.
  2. Bruk kopier og lim inn med kalenderen i listevisning. Dette er en forholdvis enkel metode som egner seg ved litt større mengder i klaenderen. Se egen veiledning: Kopiere kalenderelementer i listevisning.
  3. Eksporter og importer pst-fil. Denn metoden egner seg for personer som har MYE i kalenderen. Se veiledning: Eksporter og importer Outlook-kalendere.