Informasjon om ePhorte, Public 360 og flyten av post til saksbehandling

ePhorte og din post mottatt ved universitetet før nyttår

 • ePhorte finnes fremdeles der du fant det sist, men nå har du kun lesetilgang da denne basen er stengt for nye registreringer.
 • Det som før ble registrert i ePhorte, registreres nå i P360!
 • OBS! Det kom inn post helt fram til nyttår som nå er lagt inn i ePhorte – med andre ord så kan det hende du har post der du ikke har sett! Titt innom ePhorte! Print ut om du har behov for det, og besvar henvendelsen i Public 360! Vi har skarpt periodeskille som gjør at vi ikke kan blande sammen det som tilhørte UMB-perioden med NMBU – derfor er ikke ePhortesakene som ikke ble avsluttet i fjor overført til P360. Mottatt post til NMBU etter nyttår, finner du i P360.

Brevmaler – NMBU

 • Alle brev-/notatmaler finnes kun i Public 360. Du må bruke P360 for å få tilgang til malene. Programmet skal inneholde BÅDE arkivverdige dokumenter og det som er kjekt å ta vare på/ikke ønskes kastet (generelt dokument er det kalt i P360). Så når du trenger malen, så produserer du dokumentet i P360.

Public 360 – NMBUs nye saksbehandlings- og arkivsystem

 • For å komme inn på Public 360, må du gå via Remote Office NMBU – ikonet finnes på ditt skrivebord. Hvis ikke, kontakt IT.
 • Klikk deretter på Outlook-ikonet
 • I Outlook – klikk på ikonet opp mot høyre som heter «show/hide sidebar 360» eller «vis/skjul sidepanel 360»
 • Du skal svare ja/ok ved spørsmål om pålogging via Feide, og velge Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som fører til din P360-base
 • Skriv inn passord og brukernavnet ditt i boksen som nå popper opp – samme som du logget deg på med for å komme inn på Remote Office
 • Nå skal du være pålogget Public 360 J Dersom du ikke finner knappen for sidepanelet – sjekk øverst at det står Home/hjem på fanen som er aktiv
 • Dersom du ønsker å gå inn i selve P360, så kan du klikke på det røde symbolet i sidepanelet som er Software Innovation sitt logomerke
 • Det du ønsker å ta vare på og som du ikke ønsker å slette/miste, det lagrer du i vårt nye saksbehandlings- og arkivsystem P360!
 • Brukerkurs er på trappene – følg med på NMBU Support-arkiv-sidene fremover hvor vi legger ut fortløpende informasjon fra nå av! Ønsker du å forsøke deg uten kursing, er det fritt fram for det.
 • Uavhengig av om du klarer deg uten kurs eller om du velger å ta et kurs eller flere, så trenger du å kjenne til rutiner for registrering – spesielt hvis det er unntatt offentlighet. Rutiner samt veiledning for produksjon av dokumenter i P360 vil også bli lagt ut her så snart det er klart. Rutiner og beskrivelse for produksjon i basen må bli til samtidig som arkivarene/superbrukerne selv lærer systemet – derfor tar det litt tid!