Arbeid med filer i Teams

Opprette nye filer i Teams

For å opprette nye filer i Teams kan en velge å opprette filen direkte i Teams ved å velge «New» eller en kan velge å laste opp en allerede eksisterende fil ved å velge «upload»

I Teams kan en velge om en skal åpne/redigere filen i selve Teamsklienten eller om en ønsker å arbeide med filen i skrivebordsversjonen av Office.

Vi anbefaler at en jobber med filene direkte i skrivebordsapplikasjonen. Filen vil automatisk lagre seg i teamet du har hentet filen fra når du velger å lagre dokumentet.

For å velge hvordan en ønsker å åpne dokumentet trykk på prikkene ved siden av dokumentet.

Her kan en samskrive med andre samtidig i samme dokument. Selve avsnittet en skriver i låses for andre.