Åpne krypterte PDF filer

Får du følgende beskjed når du forsøker å åpne en PDF er det fordi dokumentet er klassifisert som fortrolig og dermed kryptert.

For å åpne PDFer som er krypterte må en benytte Azure Information Protection viewer. Denne finner en ved å høyreklikke på dokumentet en forsøker å åpne og velge «open with» og deretter «Azure Information Protection viewer»

 

Hvis du forsøker  å åpne ett kryptert dokument du ikke er gitt tilgang til vil du få følgende feilmelding og må ta kontakt med eier av dokumentet for å bli gitt tilgang.