Anbefalte innstillinger av Teamsklienten

For å sikre riktig varslinger og ikke unødvendig støy fra Teamsklienten anbefaler vi følgende instillinger i Teamsklienten.

Innstillingene til Teams finner du ved å trykke på bildet oppe til høyre i klienten.

Deretter velger en «Settings»

Her Anbefaler vi følgende oppsett